Chính Sách

 +Nói Không Với Phân Biệt Chủng Tộc Tôn Giáo :

tất cả tôn giáo đều bình đẳng như nhau , cùng có một điều tốt là hướng tâm con người đến cái thiện cho nên tất cả đều bình đẳng , chúng tôi không có ý hạ thấp hay khinh thường một tổ chức cá nhân tôn giáo nào cả.


+ luôn tôn trọng pháp luật và đường lối của nhà nước:

không dục mọi người đi theo khuynh hướng cổ hủ mê tín cực đoan , dẫn đến bất ổn chính trị xã hội


+Giúp website hoạt động lâu hơn :

Đừng quên Ủng hộ chúng tôi qua số tài khoản ngân hàng Agribank :  để chúng tôi có kinh phí duy trì website để ra những bài viết chất lượng nhất đến bạn đọc , dù 10 nghìn hay 20 nghìn VND cũng là tấm lòng cao cả quý vị đối với chúng tôi .

Trân trọng cảm ơn

BÌNH LUẬN