Giới Thiệu Về chúng Tôi

Chúng Tôi luôn Đăng tải những câu chuyện ma hay mỗi ngày. và chia sẻ tất cả kiến thức về phong thủy tâm linh. Các thông tin Trên website đều mang tính chất tham khảo và giải trí, không có khuynh hướng cổ xúy mê tín dị đoan . 


Liên Hệ Quảng Cáo Và Tài Trợ

🏛  Our Location:150 An Dương Vương , Phường An Cựu , Thành Phố Huế, Vietnam.

              ☎  Phone Number: 0946512803

             ✉ Gmail : Ngochuybtm@gmail.com


Bạn có thể gửi truyện hoặc câu hỏi tâm linh về với hòm thư của chúng tôi sphuymmo.com hoặc ngochuybtm@gmail.com. 

Lưu ý : Ngôn ngữ phải chuẩn mực và không làm mất đi thuần phong mỹ tục của Đất Nước


0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments