Phong thủy về "Vị Trí Văn Xương"

 VỊ TRÍ VĂN XƯƠNG

Văn Xương là sao chủ về khoa bảng, học vấn, danh tiếng, nơi nó đóng nếu dùng làm phòng ngủ, phòng học hay làm việc, hoặc đặt những vật khí có hình cao, nhọn (như tháp Văn Xương, cột cờ…), hoặc ngồi học, làm việc nhìn về hướng đó thì sẽ giúp làm tăng tiến khoa danh, con cái trong nhà thông minh, học giỏi.

Ngược lại, nếu khu vực có sao Văn Xương lại bị những vật khí ô uế như nhà vệ sinh, chỗ đựng rác rưởi, đồ phế thải, bếp, hoặc để dơ bẩn, bụi bậm… thì thường là người nhà ngu dốt, học hành không ra gì, hoặc dễ bị những tai tiếng xấu…


Về vị trí của sao Văn Xương thì tùy theo trạch quái (hay Mệnh quái) như sau:

- Nhà tọa BẮC (KHẢM trạch) thì Văn Xương ở phía ĐÔNG BẮC.
- Nhà tọa ĐÔNG BẮC (CẤN trạch) thì Văn Xương ở phía ĐÔNG.
- Nhà tọa ĐÔNG (CHẤN trạch) thì Văn Xương ở ĐÔNG NAM.
- Nhà tọa ĐÔNG NAM (TỐN trạch) thì Văn Xương ở phía NAM.
- Nhà tọa NAM (LY trạch) thì Văn Xương ở phía TÂY NAM.
- Nhà tọa TÂY NAM (KHÔN trạch) thì Văn Xương ở phía TÂY.
- Nhà tọa TÂY (ĐOÀI trạch) thì Văn Xương ở TÂY BẮC.
- Nhà tọa TÂY BẮC (CÀN trạch) thì Văn Xương ở phía BẮC.

(Mệnh quái tương tự)

Vị trí của sao Văn Xương nếu thuộc những khu vực tốt của Mệnh quái hay Trạch quái thì có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học, đặt bàn làm việc… Nếu nó thuộc những khu vực xấu thì cần đặt tháp Văn Xương mới có thể hóa hung thành cát, cũng như sẽ làm tăng tiến sự học, danh tiếng.

- Thí dụ 1: người Mệnh KHẢM ở nhà KHẢM trạch, nên chỉ có góc ĐÔNG BẮC là có sao Văn Xương. Vì nơi đó là Ngũ Quỷ so với Trạch và Mệnh quái, nên khu vực đó chỉ có thể đặt tháp Văn Xương để trấn sát, chứ không nên đặt phòng ngủ hay bàn học tại đó.

- Thí dụ 2: người Mệnh CẤN ở nhà KHẢM trạch. Nếu xét theo Mệnh CẤN thì Văn Xương ở phía ĐÔNG là Lục Sát, nên nơi đó chỉ nên đặt tháp Văn Xương. Nếu xét theo trạch KHẢM thì Văn Xương ở ĐÔNG BẮC, so với Mệnh là Phục vi, nên có thể đặt phòng ngủ, bàn làm việc tại đó.

Ngoài vị trí Văn Xương của trạch quái và Mệnh quái, còn có vị trí Văn Xương theo tuổi mỗi người như sau:

- Người tuổi GIÁP thì Văn Xương ở TỴ.
- Người tuổi ẤT thì Văn Xương ở NGỌ.
- Người tuổi BÍNH, MẬU thì Văn Xương ở THÂN.
- Người tuổi ĐINH, KỶ thì Văn Xương ở DẬU.
- Người tuổi CANH thì Văn Xương ở HỢI.
- Người tuổi TÂN thì Văn Xương ở TÝ.
- Người tuổi NHÂM thì Văn Xương ở DẦN.
- Người tuổi QUÝ thì Văn Xương ở MÃO.

* Thí dụ: người sinh năm 1980 (tức năm CANH THÂN) thì vì là tuổi CANH, nên đặt tháp Văn Xương tại cung HỢI của phòng ngủ người đó để làm tăng tiến khoa bảng, học vấn, danh tiếng.

Ngoài ra, cũng có thể kết hợp cả 2 phương pháp đặt tháp Văn Xương theo tuổi và theo căn nhà để gia tăng hiệu lực.

* Vật liệu dùng cho tháp Văn Xương: tùy thuộc vào việc bố trí theo nhà (trạch) hay tuổi mà chọn như sau:

+ Nếu bố trí theo trạch hay Mệnh quái: thì dựa vào ngũ hành của phương tọa (hay Mệnh quái) mà chọn. Như trạch (hay mệnh) KHẢM thuộc hành THỦY, nên dùng tháp bằng thủy tinh. Nhà CHẤN trạch thuộc MỘC, nên dùng tháp bằng gỗ. Nhà Đoài trạch thuộc hành KIM, nên dùng tháp bằng đồng hay kim loại…

+ Nếu bố trí theo tuổi: thì tùy theo mệnh thuộc hành gì mà chọn. Như người sinh năm 1984 (GIÁP TÝ), mệnh là HẢI TRUNG KIM, nên dùng tháp bằng đồng hay kim loại. Người sinh năm 1968 (MẬU THÂN), mệnh là ĐẠI TRẠCH THỔ, nên dùng tháp bằng sành sứ….
Cho nên, nếu nhà hay mệnh tuổi thuộc:
  • Hành THỔ: dùng tháp bằng pha lê hay sành.
  • Hành KIM: dùng tháp bằng đồng hay kim loại.
  • Hành THỦY: dùng tháp bằng thủy tinh.
  • Hành MỘC: dùng tháp bằng gỗ.
  • Hành HỎA: nam dùng tháp bằng đồng hay kim loại; nữ dùng tháp bằng gỗ.
Nếu vị trí của tháp Văn Xương (bất kể là đặt theo trạch hay theo tuổi) xung với tuổi của người đặt thì không thể đặt tại vị trí đó, mà cần tìm 1 vị trí khác để đặt.

- Thí dụ 1: 1 người sinh năm 1986 (BÍNH DẦN), nên vị trí Văn Xương ở THÂN. Nhưng vì THÂN xung với DẦN, nên không thể đặt tháp Văn Xương tại đó. Cho nên người này chỉ có thể đặt tháp theo trạch, hoặc theo mệnh quái.

- Thí dụ 2: Nam sinh năm 1979 (KỶ MÙI) ở nhà KHẢM trạch, có vị trí Văn Xương ở phía ĐÔNG BẮC. Vì ĐÔNG BẮC bao gồm 3 cung SỬU – CẤN – DẦN, với SỬU xung với tuổi MÙI, cho nên người này chỉ có thể đặt Văn Xương ở 2 cung CẤN hay DẦN mà thôi, chứ không thể đặt tại cung SỬU.

Tuy đã xác định được vị trí của sao Văn Xương, nhưng vào những năm có những Thần sát xấu tới đó cũng không thể đặt, mà phải chờ hết năm đó, rồi qua năm sau đặt thì mới công hiệu.

- Thí dụ 1: người mệnh CẤN, muốn đặt tháp Văn Xương tại phía ĐÔNG. Nhưng vào năm 2009, phía ĐÔNG bị Tam sát, nên nếu đặt trong năm đó sẽ gặp nhiều bất lợi, như học không khá, thi cử thất bại…

- Thí dụ 2: người tuổi ẤT, muốn đặt tháp Văn Xương tại NGỌ. Nhưng vào năm 2008, nơi đó đang bị những thần sát xấu như Ngũ Hoàng, Tuế Phá, Tam sát tới, nên không thể đặt trong năm đó.

Thời điểm nên đặt tháp Văn Xương: tùy theo địa điểm đặt mà chọn năm, tháng, ngày, giờ. Như vị trí Văn Xương ở TÝ thì chọn năm, tháng, ngày, giờ TÝ mà đặt thì càng công hiệu. Hoặc nếu không thì tối thiểu cũng cần chọn ngày, giờ TÝ.

Cách đặt tháp Văn Xương theo tuổi thường chính xác và hiệu nghiệm hơn cách đặt theo mệnh quái hay trạch quái. Lý do vì đặt theo mệnh hay trạch quái thì có thể đặt ở bất cứ cung nào của hướng đó (như mệnh quái CẤN thì Văn Xương ở CHẤN, mà CHẤN bao gồm cả 3 cung GIÁP – MÃO – ẤT), nên nếu không để ý thì dễ bị lâm vào 2 trường hợp sau:

- Tháp Văn Xương nằm ở chỗ chính giữa của 2 cung, như nằm giữa 2 cung GIÁP và MÃO, hay giữa MÃO và ẤT: đây là trường hợp đặt tháp nằm vào tuyến Không vong, nên sẽ không có tác dụng.

- Vị trí tháp có thể xung với tuổi của người đó. Như người sinh năm 1955 (ẤT MÙI) ở nhà KHẢM trạch thì đặt tháp Văn Xương ở CẤN. Nhưng CẤN bao gồm SỬU – CẤN – DẦN, trong đó vị trí SỬU xung với tuổi của người này (MÙI). Cho nên nếu đặt tháp tại cung SỬU thì sẽ không có hiệu lực (như đã nói ở phần trên).

Tổng Hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn